cover_dabrowski

Date of release: 2 lipca 2013

Media: CD

Price: 38 PLN

A promotional video:  http://youtu.be/e9zh1zL3SiE

buy it
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski
 1. SONG 8
 2. SONG 4
 3. SONG 1 (GRAYISH)
 4. SONG 7
 5. SONG 6 (STEPS)
 6. SONG 9 (INVITED TO LINGER)
 7. SONG 3
 8. SONG 5
 9. SONG 10 (PANICKY LOOK)
 10. SONG 2

Tomasz Dąbrowski – trumpet
Tyshawn Sorey – drums

This album has resulted from an encounter which took place in 2011 in Sopot during a workshop conducted by Tyshawn Sorey on behalf of the School of Improvisational Music. The New York-based SIM has influenced contemporary jazz in a way the AACM of Chicago once did, or Coleman’s M-Base, or more recently – the British F-IRE Collective. Sorey not only collaborates with SIM and other American academies as a music teacher, but has also received many awards as a contemporary music composer. The listening public all over the world, however, know him primarily as one of the most interesting drummers in the young generation of today’s America – a drummer with a unique, utterly individual sound. Despite his young age (32), this sound has earned Sorey international renown; the accomplishment is grand as in jazz circles it takes a true personality to deserve appreciation, especially of other musicians. Dąbrowski, too, is young (28); he graduated from the Academy of Music in Odense, Denmark, only several years ago. Nonetheless, he has more than 10 albums to his credit already,including a few significant ones recorded with his Polish and Scandinavian colleagues from the Odense academy. Last but not least, he released his own Tom Trio album in 2012, which was ranked high in musical listings of the best Polish jazz albums of the year; Dąbrowski himself was nominated for the Fryderyki 2013 Award in the category of best jazz debut.
After all those recordings in trios, quartets and quintets, it was inevitable for Dąbrowski, I think, to perform in a duo with a drummer. By a stroke of luck, he found the right partner at the workshop in Sopot. (Maciej Nowotny)

Reviews


 1. Attn Magazine
 2. http://www.attnmagazine.co.uk/music/7126

 3. Piotr Bielawski w blogu – Na temat – Dąbrowski Sorey Duo – życzę każdemu takich rozmów, choćby czasami
 4. http://piotrbielawski.natemat.pl/75669,dabrowski-sorey-duo-zycze-kazdemu-takich-rozmow-chocby-czasami

 5. The New York City Jazz Record reviews – Ken Waxman. Recenzja płyty “STEPS” Dąbrowski Sorey Duo (SKAN)
 6. Stef Gijssels – Polish Jazz blog
 7. http://polish-jazz.blogspot.com/2014/01/dabrowskisorey-duo-steps-2013.html

 8. http://dobramuza.zagan.pl/steps-od-dabrowski-sorey-duo/
 9. Marek Lubner – blog
 10. http://soundsgreen.blogspot.com/2013/09/dabrowski-sorey-duo-steps.html

 11. http://rateyourmusic.com/release/album/dabrowski_sorey_duo/steps/
 12. EyalHareuveni – AllAbout Jazz
 13. http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=45573#.Uuqx8yLxL3gYour E-cart


add more CDs to your e-cart

Summary

total payment
Quantity Europe,
Russia,
Israel
North America,
Africa
South America,
Asia
Australia
up to 2 releases 25 PLN 29 PLN 33 PLN 35 PLN
up to 4 releases 31 PLN 35 PLN 43 PLN 49 PLN
up to 8 releases 47 PLN 58 PLN 69 PLN 90 PLN
more than 8 releases 90 PLN 106 PLN 130 PLN 186 PLN

Please check Yahoo Currency Converter for shipping costs outside Poland
The order will be processed after the payment, including shipping charge, is booked, within 3-4 business days.

I have read and accepted the Regulations
REGULAMIN WIELKIEJ LETNIEJ PROMOCJI PŁYT WYDAWNICTWA FOR TUNE®
 1. Organizator
 2. Organizatorem Promocji – podmiotem urządzającym Promocję jest FOR TUNE® Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-765 przy Al. Wilanowskiej 89 lok. 57,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000407065.

 3. Zakres przedmiotowy Promocji
 4. Promocja dotyczy sprzedaży płyt CD z katalogu For Tune oferowanych na stronie www.for-tune.pl

 5. Warunki przystąpienia i uczestnictwa w Promocji
 6. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która odwiedzi stronę www.for-tune.pl i skorzysta z oferty promocyjnej

 7. Czas trwania Promocji
 8. Promocja obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2014 roku

 9. Zasady Promocji
  1. Osoba chcąca skorzystać z oferty promocyjnej musi po wejściu na stronę WWW.FOR-TUNE.PL do zakładki KATALOG/SKLEP zamówić jeden z albumów CD/DVD Power of the Horns - Alaman, Bester Quartet - Krakoff, Marcin Masecki - Scarlatti, Orange The Juice– The Drug of Choise(płyta Orange the Juice będzie dostępna w ofercie od 4 sierpnia 2014)
  2. Jeśli w ramach tej samej transakcji uczestnik promocji zamówi również jedną z dostępnych w ofercie płyt CD, to na jej zakup otrzyma20% rabatu
  3. Za zakup,podczas tej samej transakcji, drugiej płyty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup30% rabatu i dodatkowo kartonowy box na trzy płyty
  4. Za zakup, podczas tej samej transakcji, trzeciej płyty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 40% rabatu
  5. Za zakup, podczas tej samej transakcji, czwartej płyty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 50% rabatu
  6. Za zakup, podczas tej samej transakcji, piątej płyty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 60% rabatu
  7. Za zakup, podczas tej samej transakcji, szóstej płyty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 70% rabatu
  8. Za zakup, podczas tej samej transakcji, siódmej płyty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 80% rabatu
  9. Za zakup, podczas tej samej transakcji, ósmej płyty CD uczestnik promocji otrzyma na jej zakup 90% rabatu
  10. Za zakup, podczas tej samej transakcji, dziewiątej płyty CD uczestnik promocji zapłaci za nią 1 PLN
  11. Za zakup w czasie tej samej transakcji każdej kolejnej płyty uczestnik promocji będzie musiał zapłacić pełną cenę.
  12. Rabaty nie są udzielane na albumy CD/DVD: Power of the Horns - Alaman, Bester Quartet - Krakoff, Marcin Masecki - Scarlatti, Orange The Juice – The Drug of Choise, oraz na album 2CD – Piotr Damasiewicz Project – Imprographic. Zakup jednego z wymienionych produktów podczas transakcji promocyjnej powoduje anulowanie dotychczasowych rabatów.
  13. Promocja dotyczy tylko transakcji dokonywanej jednorazowo.
  14. Do ceny końcowej transakcji będzie doliczona opłata za wysyłkę. Informacja o kosztach wysyłki jest dostępna na stronie www.for-tune.pl
 10. VI. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
  2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, których organizatorem jest For Tune Sp. z o.o.
  3. Każda promocja organizowana przez For Tune Sp. z o.o.stanowi odrębną ofertę, której zasady określa odrębnyregulamin.
  4. W przypadku odwołania Promocji, For Tune Sp. z o.o. poinformuje o tym fakcie za pomocą komunikatu na stronie internetowej podadresem www.for-tune.pl
  5. Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu na stornie www.for-tune.pl, w tym zasady płatności i kosztów przesyłki określa Regulamin Sklepu dostępny na stronie www.for-tune.pl
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.for-tune.pl
 1. Definicje
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego For Tune
  4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.for-tune.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.for-tune.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod www.for-tune.pl, prowadzony jest przez For Tune sp. z o.o.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (imię i nazwisko i adres kupującego).
  4. For Tune sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez For Tune sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię For Tune sp. z o.o.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody For Tune sp. z o.o.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla For Tune sp. z o.o.
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.for-tune.pl, dokonać wyboru oferowanego wydawnictwa podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „prześlij zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „prześlij zamówienie".
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z For Tune sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym informacje o konieczności uiszczenia opłaty za przesyłkę pocztową.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klientawiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
  2. Klient uiszcza opłatę przelewem na numer konta bankowego 39 1090 2503 0000 0001 2118 5431
  3. Przy jednorazowym zamówieniu równym lub wyższym od kwoty 200 PLN przesyłka dostarczana jest na koszt For Tune sp. z o.o.
 7. Dostawa
  1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłka pocztową.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia na konto For Tune przelewu wykonanego przez Klienta.
  4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.for-tune.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres For Tune sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
  2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 7 m.3.
  5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 9. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. For-Tune sp z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@for-tune.pl. For Tune sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. For Tune sp z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić For Tune sp z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 7 m.3, mailowo pod adres sklep@for-tune.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. For Tune sp z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy For Tune sp z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy For Tune sp z o.o a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę For Tune sp z o.o.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.